Noutati

MASTERAT IN MANAGEMENT SI GUVERNARE

Programul de studii universitare de masterat în Management şi Guvernare îşi propune să ofere o perspectivă interdisciplinară (i.e. sociologie și științe politice) de analiză a practicii managementului şi a domeniului guvernării. Programul se adresează tuturor celor care doresc să aprofundeze, pe de o parte, practicile şi conducerea organizaţională în contexte sociale, economice şi tehnice variate şi, pe de altă parte, modalităţile de gestionare a resurselor publice şi de rezolvare a problemelor sociale.

Procesul educaţional desfăşurat în cadrul programului de studii universitare în Management și Guvernare este gândit în aşa fel încât să ofere cursanţilor instrumentele necesare abordării unei game variate de probleme şi subiecte de cercetare: analiza problemelor organizaţiilor moderne; analiza şi proiectarea de practici organizaţionale; perspectivă comparativă asupra conducerii organizaţiilor; acţiunea organizaţiilor asupra mediilor în care funcţionează; analiza politicilor publice; relaţia dintre eficienţa managerială şi resursele umane; analiza strategiilor financiare şi a managementului performanţelor; finanţarea proiectelor internaţionale.

Prof. Univ. Dr. Mihaela Vlăsceanu (coordonatoarea programului)

 

Posibilități de angajare pe piața muncii / Employment opportunities

În această secțiune, puteți consulta profilul de expertiză, pe care absolvenții masteratului în Management și Guvernare îl dobândesc la finalizarea studiilor și care le permite accesul pe piața muncii.